Forum sabiańskie czyli ogród spełnionych pragnień

23 03 2008

 

Zapraszam do przeczytania od dawna zapowiadanego artykułu na temat systemu korzystania z Symboli Sabiańskich wg Dane’a Rudhyara. System ten nadaje się doskonale do praktyki dywinacyjnej, ale równie dobrze może być stosowany przy interpretacji ważnych punktów w horoskopach astrologicznych. Zapraszam na FORUM SABIAŃSKIE, gdzie znajdziecie więcej informacji o Symbolach, możecie skorzystać z wyroczni online i – po zarejestrowaniu się – uzyskać pomoc w interpretacji.

 

SYSTEM SABIAŃSKI WG DANE’A RUDHYARA

 

Symbole Sabiańskie nie są przypadkowym zbiorem elementów chaotycznie rozmieszczonych w kole zodiakalnym, ale tworzą pewien system, w którym każdy Symbol ma swoje ściśle określone miejsce i funkcję.KLIKNIJ i wejdź do ogrodu spełnionych pragnień Można badać ten system na wiele różnych sposobów, łącząc określone Symbole z innymi i uzyskując w ten sposób pełniejszy i głębszy obraz ich znaczeń.

 

Dane Rudhyar, ojciec współczesnej astrologii humanistycznej, w swojej książce Astrological Mandala [Mandala astrologiczna; w Polsce książka ta wydana została przez wyd. Jupiter w postaci dwóch skryptów: Mandala symboli oraz Symbole Sabiańskie] zajmuje się właśnie przedstawieniem i wyjaśnieniem struktury systemu Symboli Sabiańskich. Przedstawia pełny system, który składa się z 72 pięcioczęściowych sekwencji, ściśle ze sobą powiązanych. Każda z tych sekwencji składa się z pięciu Symboli, z których każdy pełni w niej określoną funkcję, przy czym również całe te sekwencje połączone są ze sobą nawzajem.

W swojej książce Rudhyar zwraca też uwagę na wykorzystanie systemu Symboli Sabiańskich jako wyroczni, podobnie jak czyni się z kartami Tarota czy chińską księgą przemian I Ching. Takiemu podejściu poświęcona jest właśnie przetłumaczona przeze mnie na język polski książka Lyndy Hill Symbole Sabiańskie: wyrocznia (UWAGA: sprawdź ofertę promocyjną!), jednak Dane Rudhyar zwraca uwagę na korzyści płynące z wykorzystania wyroczni sabiańskiej pojętej nie jako zbiór niezwiązanych ze sobą elementów, ale właśnie jako system wzajemnie uzupełniających się symboli.

Lynda Hill proponuje prosty sposób korzystania z wyroczni, polegający na zadaniu pytania i wylosowaniu jednego Symbolu Sabiańskiego, który stanowi odpowiedź na to pytanie. Sposób ten jest zupełnie dobry i znakomicie spełnia swoje zadanie, ale nie daje możliwości pogłębienia odpowiedzi wyroczni, lepszego jej zrozumienia i wykorzystania do poprawienia swego życia.

Z kolei system proponowany przez Dane’a Rudhyara pozwala nie tylko na uzyskanie prostej odpowiedzi wyroczni, ale również na odkrycie najwyższego potencjału, jaki ukryty jest w danej sytuacji, wskazując przy tym najlepszy sposób, w jaki możemy wprowadzić go w swoje życie oraz wyjaśniając duchowe znaczenie całego tego procesu w naszym życiu. Rudhyar nazywa swój system „Krzyżem”, ponieważ odpowiedzi na zadane pytanie udziela nie jeden, ale cztery symbole, z których losujemy tylko pierwszy, natomiast trzy kolejne dobieramy wg klucza.

 

KLUCZ DO SYSTEMU

 

Po wylosowaniu pierwszego Symbolu Sabiańskiego, sprawdzamy, jaki Symbol znajduje się „po drugiej stronie” koła zodiakalnego. Znaków Zodiaku jest 12, a ponieważ rozmieszczone są w kształcie koła, tworzą 6 par, składających się ze znaków znajdujących się naprzeciw siebie. Są to: Baran-Waga, Byk-Skorpion, Bliźnięta-Strzelec, Rak-Koziorożec, Lew-Wodnik, Panna-Ryby. Z kolei wylosowany stopień pozostaje niezmieniony, jeśli zatem wylosowanym Symbolem Sabiańskim jest Baran 5, to jego „parą” jest leżący dokładnie naprzeciwko Symbol Waga 5, a jeśli wylosowaliśmy np. Symbol Wodnik 23, to „parą” do niego będzie Lew 23.

Wylosowawszy pierwszy Symbol i wyznaczywszy w opisany powyżej sposób drugi Symbol Sabiański, przechodzimy do określenia trzeciego i czwartego. Trzeci Symbol znajdujemy na kole zodiakalnym między pierwszym i drugim Symbolem (dokładnie pośrodku), a czwarty – naprzeciw trzeciego (czyli pomiędzy drugim i pierwszym). Stopień w każdym przypadku pozostaje ten sam. Dla uproszczenia, poniżej podaję wszystkie możliwe kombinacje, zaczynające się od kolejnych znaków Zodiaku (jak łatwo zauważyć, jest ich 12, a ponieważ każdy znak Zodiaku liczy sobie 30 stopni, wszystkich możliwych odpowiedzi w tym systemie jest 360, tyle, co Symboli Sabiańskich):

 

Baran – Waga – Rak – Koziorożec

Byk – Skorpion – Lew – Wodnik

Bliźnięta – Strzelec – Panna – Ryby

Rak – Koziorożec – Waga – Baran

Lew – Wodnik – Skorpion – Byk

Panna – Ryby – Strzelec – Bliźnięta

Waga – Baran – Koziorożec – Rak

Skorpion – Byk – Wodnik – Lew

Strzelec – Bliźnięta – Ryby – Panna

Koziorożec – Rak – Baran – Waga

Wodnik – Lew – Byk – Skorpion

Ryby – Panna – Bliźnięta – Strzelec

 

Dla przykładu: wylosowany Symbol Byk 4 rozpoczyna zatem sekwencję: Byk 4 – Skorpion 4 – Lew 4 – Wodnik 4. Jeśli natomiast wylosowany byłby Symbol Lew 4, to cała sekwencja miałaby już inną kolejność: Lew 4 – Wodnik 4 – Skorpion 4 – Byk 4. Kolejność Symboli w takiej sekwencji jest bardzo ważna, bo każde „miejsce” pełni swoją funkcję i opisuje inny aspekt zadanego pytania. Część techniczną mamy już za sobą, jak jednak zinterpretować taką czwórkę Symboli Sabiańskich?

 

SYMBOL PIERWSZY – CO?

 

Żeby w pełni wykorzystać system proponowany przez Rudhyara, należy w określony sposób zadać pytanie wyroczni. (O zadawaniu pytań różnym wyroczniom wspomniałem na forum symbolesabianskie.fora.pl). Dobrze jest zapytać o symboliczny opis danej sytuacji: „Czym jest dla mnie dana sytuacja?” „Jak można w symboliczny sposób opisać tę sytuację?” „Jaki symboliczny obraz najlepiej opisuje moją obecną sytuację?”. Dzięki temu pozwalamy wyroczni umieścić swoją sytuację w określonym miejscu systemu sabiańskiego, który – jak stwierdził Rudhyar – zawiera w sobie i symbolicznie opisuje pełnię doświadczeń człowieka. W ten sposób zyskujemy więc punkt wyjścia, znajdując swoje miejsce w uporządkowanej strukturze mandali Symboli Sabiańskich i dowiadujemy się, CZYM jest dana sytuacja w kontekście całości ludzkiego doświadczenia, czy chodzi w niej o naukę cierpliwości, odkrywanie własnej głębi, dynamizm przemian czy jeszcze o coś innego.

Na potrzeby tego artykułu zadałem przed chwilą pytanie: Czym jest forum sabiańskie? Jaki symboliczny obraz najlepiej je opisuje? Skoncentrowałem się na tym pytaniu, oczekując, żeby w moim umyśle pojawiła się jakaś liczba. Natychmiast pomyślałem o liczbie 382. Ponieważ jest ona większa od 360, zgodnie z radą Rudhyara, odjąłem od niej 360 i uzyskałem liczbę 22, którą można już przyporządkować konkretnemu stopniowi koła zodiakalnego, które zaczyna się w punkcie 0 stopni 00 minut znaku Barana (w systemie sabiańskim jest to Symbol Baran 1). Uzyskana liczba 22 odnosi się więc do 22. stopnia koła zodiaku i odpowiada jej symbol Baran 22. Proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, kiedy przekonałem się, że wylosowanym symbolem jest Baran 22: OTWIERA SIĘ BRAMA DO OGRODU WSZELKICH SPEŁNIONYCH PRAGNIEŃ. Obraz tego właśnie Symbolu Sabiańskiego wybrałem pół roku temu jako logo forum sabiańskiego… Można zobaczyć go na tym forum w lewym górnym rogu. Czym zatem jest forum sabiańskie według samej wyroczni?

Symbol Baran 22 to obraz pełen obietnic, ograniczony jedynie wyobraźnią i dobrą wolą. Opisuje ekscytację wynikającą ze znalezienia się w nowym miejscu, u progu świeżej aktywności, która kusi i zaprasza, zachęcająco uchylając drzwi prowadzące do poznania tajemniczego ogrodu. Zanim wejdziemy, warto jednak zastanowić się, czego tak naprawdę pragniemy, czego oczekujemy, czego się obawiamy (obawy to też pragnienia). Czy jesteśmy gotowi na spełnienie własnych pragnień? Kim jesteśmy teraz, a kim możemy się stać, kiedy nasze prawdziwe pragnienia zostaną spełnione? Czego możemy dowiedzieć się o sobie? Czy pragniemy prawdy, czy wolimy się oszukiwać, być może zyskując w zamian błogi spokój? Czy ignorancja jest dla nas błogosławieństwem? Którą pigułkę wybierzesz, zanim przekroczysz próg – niebieską czy czerwoną? Symbole Sabiańskie umożliwiają poznanie symbolicznego wymiaru egzystencji, który – wbrew pozorom – jest tym prawdziwym. Forum sabiańskie może stać się bramą prowadzącą do świata symboli i znaczeń, ale to każdy z nas musi zdecydować, czy chce przekroczyć ten próg. Tutaj możesz się na chwilę zatrzymać i zastanowić nad sobą i swoim życiem. Symbole Sabiańskie zapraszają cię do swego świata…

 

SYMBOL DRUGI – DOKĄD?

 

Drugi Symbol w systemie „Krzyż” wskazuje najwyższy potencjał ukryty w danej sytuacji, podpowiada, DOKĄD możemy dotrzeć i co osiągnąć, podążając drogą wyznaczoną przez pierwszy Symbol.

Drugim Symbolem wybranym według powyższego klucza jest Waga 22: DZIECKO POJĄCE PTAKI PRZY FONTANNIE. Wkraczając do symbolicznego wymiaru życia, możemy odnaleźć swoją dziecięcą radość z poznawania świata na nowo (dziecko), nawiązać kontakt z naturalnymi siłami przyrody (symbolizowanymi tu przez ptaki) i przybliżyć się do swojej emocjonalnej natury (której symbolem jest tu fontanna, jako że woda oznacza uczucia). Co więcej, ptaki (jako istoty uskrzydlone) symbolizują sferę duchową, którą możemy „nakarmić” i ożywić, nadając swemu życiu znaczenie. Lynda Hill pisze o tym Symbolu: „musimy zachować niewinność i otwartość dziecka, aby uzyskać dostęp i świadomość prostych, chwilowych i bardziej duchowych energii”.

 

SYMBOL TRZECI – JAK?

 

Kiedy wiemy już, jak wiele możemy zyskać, wybierając określoną drogę, chcemy dowiedzieć się, JAK osiągnąć ten cel. Na to pytanie odpowiada trzeci Symbol.

W omawianym przykładzie, trzecim Symbolem jest Rak 22: MŁODA KOBIETA CZEKAJĄCA NA ŻAGLÓWKĘ. Pełne skorzystanie z pełni możliwości oferowanych przez forum sabiańskie wymagać będzie ze strony użytkowników nieco cierpliwości – forum dopiero zaczyna się rozwijać. Samo czekanie nie załatwi jednak sprawy, Symbol Rak 22 przestrzega przed wygodnictwem – w trakcie oczekiwania nie wolno marnować czasu, ale skorzystać z wyobraźni i intuicji (tę stronę ludzkiej natury oznacza w tym Symbolu kobieta), otworzyć się i przyjąć to, co forum sabiańskie ma do zaoferowania. Jak pisze Lynda: „oczekiwanie może prowadzić do przyjemnego przewidywania tego, kto lub co się pojawi”.

 

SYMBOL CZWARTY – DLACZEGO?

 

Wiedząc już, JAK w pełni wykorzystać potencjał zawarty w określonej sytuacji, warto zastanowić się nad jej celem – DLACZEGO dana sytuacja pojawia się w naszym życiu, jakie jest jej znaczenie w naszym rozwoju? Na to pytanie odpowiada ostatni, czwarty, Symbol dobrany według klucza.

W przykładowej sekwencji, dotyczącej możliwości forum sabiańskiego, na to właśnie pytanie odpowiada Symbol Koziorożec 22: GENERAŁ SPOKOJNIE PRZYJMUJĄCY KLĘSKĘ. Mimo pozornie negatywnej wymowy tego Symbolu, warto zagłębić się w jego znaczenie. Do wyroczni – nie tylko sabiańskiej – często zwracamy się w trudnych chwilach, szukając w nich wyjaśnienia, pocieszenia i uspokojenia. Symbole Sabiańskie są systemem wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika i doskonale nadają się właśnie do tych celów. Dzięki nim, a także dzięki wzajemnemu wsparciu, jakie zapewniają sobie użytkownicy forum, każdy będzie mógł dostrzec w niepowodzeniu, rozczarowaniu, czy innego rodzaju klęsce okazję do rozwoju, a dzięki temu odnieść liczne korzyści duchowe. Według samej wyroczni, celem forum sabiańskiego jest więc uczynienie z niego miejsca wyciszenia, lepszego zrozumienia i transformacji siebie i swego życia. Czasem uważamy, że ponosimy klęskę, bo nie udaje nam się osiągnąć tego, co zamierzaliśmy. Nie dostrzegamy, że nie zawsze to, czego pragniemy, jest dla nas najkorzystniejsze, a Symbole Sabiańskie mogą nam pomóc sobie to uświadomić. Lynda Hill tak pisze o tym Symbolu: „Nauka wyciągnięta z klęski dodaje siły charakteru. Na głębszym poziomie, klęska uczy nas, że ani nie jesteśmy doskonali, ani niezniszczalni”.

 

FORUM SABIAŃSKIE CZEKA NA CIEBIE

 

To, w jaki sposób skorzystasz z możliwości Symboli Sabiańskich zależy w dużej mierze od ciebie, twojej otwartości i szczerości wobec siebie samego, pamiętaj jednak, że na forum sabiańskim możesz podzielić się swoimi wątpliwościami i radościami, a także znaleźć tam potrzebne ci wsparcie. Serdecznie zapraszam na: FORUM SABIAŃSKIE.


Działania

Informacja

6 Komentarzy

25 12 2008
Ogród

Wspaniałe! Polecam!

Polubienie

3 06 2009
liza

ciekawostki z ogrodów http://moj_dom.netbird.pl/?app=356

Polubienie

3 06 2009
Ryszard Oślizło

Zalęgły nam się tu ogrody wszelkich spełnionych pragnień… 😉

Polubienie

27 08 2011
aleni

Bardzo ciekawe. Pierwszy można wylosować z Twojej wyroczni, a kolejne symbole wybieramy co 90 stopni. 🙂
Sam układ można wykorzystać jako szablon rozkładu dla różnych kart wróżebnych.

Polubienie

27 08 2011
Ryszard Oślizło

Oczywiście, masz rację, ten system można dostosować do różnych technik wróżebnych. Układ jest bardzo prosty, a głębia wglądu znaczna. Jeśli korzystasz z tego systemu przy wyroczni sabiańskiej (albo jakiejś innej), to zachęcam do podzielenia się tutaj swoimi doświadczeniami 🙂

Polubienie

31 08 2011
aleni

aktywnie uczestniczę w innym forum ezoterycznym. Watek o symbolach sabiańskich też mamy. Są oczywiście linki do Twoich stron i wyroczni, z których często korzystamy i chwalimy je. Trafne i wygodne:)
Zaproponowałam tam, aby uczestnicy opisywali tam swoje doświadczenia z wyrocznią sabiańską. Jeśli pojawią się ciekawe wpisy, a Ty nadal będziesz zainteresowany takim materiałem, to dam znać 🙂
Widziałam Twoje ogłoszenie na integra, ale myślę, że nie mogłabym odpowiednio aktywnie uczestniczyć w obu forach.
Serdecznie pozdrawiam

Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s
%d blogerów lubi to: